HÉT INSPIRATIEPLATFORM WAAR GEMEENTEN VERTELLEN HOE ZIJ DATAGEDREVEN WERKEN

HÉT INSPIRATIEPLATFORM WAAR GEMEENTEN VERTELLEN HOE ZIJ DATAGESTUURD WERKEN

Datagedreven werken: werken gebaseerd op het systematisch verzamelen, beheren, analyseren en interpreteren van data.

Blogs

Lees over ervaringen met datagedreven werken, businesscases en (toekomstige) trends.

Video's

Kijk binnen bij gemeenten die datagedreven (gaan) werken in hun organisatie.

Workshops

Zelf ook datagedreven werken? Met de Leergang werken gemeenten al na één jaar datagedreven.

Datagedreven werken

In een tijd waarin de hoeveelheid data groeit én we data vaker gebruiken en analyseren is datagedreven werken actueler dan ooit. Ook wordt de verwerking van data goedkoper en komen steeds betere voorspellende en zelflerende algoritmen, beter bekend als Artificial Intelligence (AI). Met al deze ontwikkelingen kunnen we steeds beter data analyseren en de resul- taten gebruiken om effectiever te werken.

Het gebruik van data levert interessante inzichten op en zorgt er uiteindelijk voor dat we sneller, effectiever of goedkoper beslissingen kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten en analyseren van data om beleid te monitoren en waar nodig bij te stellen. Het zorgt dat je adviezen kan onderbouwen met cijfers.