Stap 9 en 10: informeer burgers en start opnieuw

Iedere organisatie moet de komende maanden concrete stappen zetten om aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. Nog niet begonnen? Of al in het proces maar behoefte aan een checklist? Jouw Gemeente Mijn Gemeente wijst de weg met dit stappenplan: The Road to… Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit blog stap 9 en 10: informeer burgers en start opnieuw.

Overzicht van de stappen:

  • Stap 1: stel een Functionaris Gegevensbescherming aan.
  • Stap 2: zorg voor een kennisbasis over beleid en protocol.
  • Stap 3: bewustwording binnen de organisatie.
  • Stap 4: start met een Privacy Impact Assesment.
  • Stap 5: leg datastromen vast in modellen en processen.
  • Stap 6: maak afspraken met externe verwerkers.
  • Stap 7: 24/7 letten op datalekken en processen maken.
  • Stap 8: informeer en krijg zo de beslissers mee.
  • Stap 9: informeer de burgers.
  • Stap 10: begin weer bij stap 2.

Stap 9: informeer de burgers.
Nederland heeft 17 miljoen toezichthouders. Iedere burger kan namelijk zijn of haar gegevens opvragen bij een gemeente. En dat gaat niet alleen over de persoonlijke informatie die bij Burgerzaken aanwezig is: ook zaken bij Ruimte & Omgeving en het Sociale Domein moeten ingekeken kunnen worden.

Logischerwijs is het dus belangrijk om te laten weten dat de informatie van de burger in goede handen is bij lokale overheden. Gebruik de AVG dan ook om te laten zien dat er nog meer aan beveiliging gedaan gaat worden. Vertel dan wat er is gebeurd, wat voor een impact dit heeft voor de burger en hoe informatiebeveiliging in geregeld. Vergeet daarbij ook niet dat burgers ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun gegevens: controleer dat dan ook.

Download het complete stappenplan ‘The Road to… Algemene Verordening Gegevensbescherming’ met nog meer handige tips en links.

Stap 10: begin weer bij stap 2.
Zoals zoveel dingen is privacy niet iets dat je afvinkt en dat het dan voor jaren geregeld is. Alles ontwikkelt zich/verandert, neem alleen al hoe hackers te werk gaan of de invulling van de Raad. Blijf dus op de bal en laat hem niet lopen. Als aan de voorwaarden van de AVG is voldaan, is het goed om weer naar stap 2 te gaan. Kijk naar de trends op het gebied van privacy en gegevensbescherming en controleer doorlopend of het privacybeleid nog steeds van deze tijd is.

Download het complete stappenplan ‘The Road to… Algemene Verordening Gegevensbescherming’ met nog meer handige tips en links.