Blog

Blogger: 

Cora Schreuders

Product Manager

13 feb 2021

Een Datagedreven gemeente

“Steeds meer gemeenten ontwikkelen een visie op data”

Een Datagedreven gemeente
Al enkele jaren help ik gemeenten op het gebied van datagedreven sturing. Door de jaren heen zie ik veel mooie projecten ontstaan op verschillende domeinen binnen de gemeente, denk bijvoorbeeld aan het Sociaal domein, duurzaamheid en handhaving. Steeds meer gemeenten ontwikkelen een data visie. Een goede ontwikkeling vind ik, data geeft je meer inzichten.

De hoeveelheid data neemt steeds meer toe
Maar hoe zet je deze data nu om naar informatie voorbeleid? Welke data is waar beschikbaar? Hoe creëer je publieke waarde met al deze data? En wat levert datagedreven sturing nu echt op? Hoe breng je de verschillende afdelingen als IT & domein samen? Al deze vragen hoor ik vaak terug bij gemeenten. Ik neem jullie graag mee in mijn bevindingen.

De definitie van datagedreven werken
‘’Datagedreven werken is het sturen op basis van(onbewerkte) feiten en data om een werk- en verbeter beweging op gang te krijgen. Het doel is om dagelijks meer inzicht en kennis te verwerven en meer gefundeerde beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data.’’

Er is veel data beschikbaar binnen de gemeente
Veel gemeenten werken met verschillende applicaties. Al deze applicaties bezitten data die relevant kunnen zijn voor analyses. De gemeenten die wij helpen op het gebied van data gedreven sturing brengen de data samen in 1 Datawarehouse, nu nog lokaal. Maar we gaan hiermee richting de cloud. Het Datawarehouse naar de cloud brengen, biedt veel voordelen. Denk aan schaalgrote (hoeveelheid data neemt snel toe), kosten en meer mogelijkheden op het gebied van data sharing. Vanuit 1 centraal dataopslag maakt de gemeente analyses. Deze dashboard worden vervolgens gedistribueerd naar verschillende gebruikers binnen de gemeente.

Data omzetten naar bruikbare informatie
Als alle data centraal is opgeslagen, is het nog geen bruikbare informatie voor beleid. De data bevat vele tabellen, waarvan je goed op de hoogte moet zijn van welke inhoud de tabellen bevatten. En hoe je deze samenvoegt. Vaak heb je hiervoor specifieke kennis nodig van bijvoorbeeld SQL. Vanuit hier bouw je de tabellen data marts op die de business vraag ondersteunt. Hiermee kan de gemeente snel aan de slag en geeft dit snel antwoord op de businessvraag. Hierbij kun je gebruik maken van het Kimball model om zo het geheel te baseren op feiten en dimensies.

De samenwerking tussen de afdelingen
Veel initiatieven zet de IT-afdeling op. Vaak merkje dat het beleid pas later aanhaakt. Dat is zonde. Zij hebben juist de domeinkennis die zo waardevol is. Bij de ontwikkeling van de data tot dashboardpropositie werken we samen met beide afdelingen. De afdelingen gaan elkaar beter begrijpen en de analyses worden beter ingezet omdat het vertrouwen er is. Verschillende medewerkers zijn betrokken bij de gemaakte dashboards, wetenwaar de data vandaan komt en hoe de analyses zijn gemaakt. Daarnaast is het belangrijk wie welke data nodig heeft. De dashboards regelen we echt op de verschillende niveaus in. Hieronder zie je een voorbeeld van verschillende niveaus binnen de gemeente.

Wat datagedreven werken nu echt oplevert
Concrete cijfers wat datagedreven sturing oplevert zijn nog lastig. Afgelopen jaren zie ik veel goede resultaten op verschillende domeinen en optimaliseren gemeenten de dienstverlening richting inwoners. Echter blijven de tekorten binnen de gemeente verder oplopen. De vraag is dan: doen we wel de juiste dingen? Ik ben van mening dat we zeker de juiste dingen doen op het gebied van data. Echter doen we nu nog veel op de data die beschikbaar is. We kijken in mindere mate nog naar toekomst en het vroegtijdig signaleren van problematieken. Vanuit de dataverzameling heb je verschillende fases, zie het overzicht hiernaast.

Voldoende data is nodig bij het werken met trends & voortijdige signalering
Een dataset over een specifiek onderwerp is niet voldoende om betrouwbare informatie te halen. Het beste is om meerdere datasets samen te voegen. Uiteraard moet je dit doen volgens de AVG en mogen hier geen persoonlijke gegevens in naar voren komen.

Publieke waarde creëren
Datagedreven sturing moet meer publieke waarde opleveren! De juiste inzet van de middelen op de plekken waar het nodig is. Een veiligere en een gelukkigere samenleving! Laten we die met elkaar creëren en meer inzichten verzamelen om dit te bereiken.

Ik help je graag verder
Wil je aan de slag met datagedreven sturing binnen jouw gemeente? Neem gerust contact met mij op via het contactformulier, per e-mail of telefonisch!

Cora Schreuders
E-mail:                         Cora.Schreuders@PinkRoccade.nl
Telefoonnummer:      06 460 911 15

Meer blogs:

01.
Cora Schreuders

Product Manager

Wanneer je als gemeente overstapt naar de cloud, verandert ook jouw rol als systeembeheerder. Je hebt minder controle over systemen in de cloud, want je werkt met externe partijen. Je krijgt dus een regisseursrol en er ontstaat meer focus op de onderlinge koppeling van systemen dan op het onderhoud ervan. Om je nieuwe taak goed uit te kunnen voeren, moet je de volgende 10 vragen bespreken met je leverancier.

Verder lezen