Datagedreven werken

kaft boek mark tissink

Datagedreven werken: mens, proces en techniek

Een datagedreven gemeente maakt gebruik van verschillende vormen van gegevensanalyse om beslissingen te nemen. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om beleid te ontwikkelen. Maar ook het datagedreven werken zélf vraagt om beleid, procedures en een standaard. Datagedreven werken is natuurlijk een heel breed begrip. Daarom zou het breed gedragen moeten worden en breed moeten landen […]

Datagedreven werken: mens, proces en techniek Meer lezen »

hal gemeentehuis Huizen

Datagedreven werken bij gemeente Huizen

Hoe zijn zij aan de slag met datagedreven werken? Cora Scheurders (iNzicht) bezocht het gemeentehuis en sprak Koen Builema, coördinator bedrijfsvoering sociaal domein en Petra Filius, afdelingshoofd Maatschappelijk beleid. Koen, waarom zijn jullie begonnen met datagedreven werken? We vinden het belangrijk om onze beleidsdoelstellingen te kunnen meten en monitoren. Daar is data voor nodig. Petra

Datagedreven werken bij gemeente Huizen Meer lezen »

Ralph Wagter aan het werk achter de laptop

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt datagedreven

Een interview met Ralph Wagter, informatiemanager Wat betekent Datagedreven werken voor jullie?Sinds 2020 zijn we aan de slag met datagedreven werken. We proberen praktische producten te maken die onze dienstverlening verbeteren. Van ingewikkelde adviesrapporten blijven we ver weg, we gaan juist aan de slag met de data. Wat is de rol van een informatiemanager binnen

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt datagedreven Meer lezen »