Gemeente Veere naar de cloud: iedereen was voor!

Een blog van Geert Ridderbos, hoofd bedrijfsvoering gemeente Veere.

Dat is spannend, als je als gemeente met al je kernapplicaties overstapt naar de cloud. Tenminste, met al die beren op de weg. Dat is misschien wel de grootste hobbel die je te nemen hebt: iedereen meekrijgen. In Veere ging dat vrij gemakkelijk. Dit is hoe wij dat deden.

Vertrekpunt voor de migratie van onze applicaties, platformen en servers naar de cloud is de visie dienstverlening van de gemeente Veere geweest: Veere altijd dichtbij. Dichtbij de burgers, dichtbij bedrijven en dichtbij bezoekers. In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, het collegeprogramma, overal werd gerefereerd aan het beleid van onze gemeente. Met termen als digitalisering van de dienstverlening, dichtbij de mensen, excellente dienstverlening, samenwerking met inwoners en bedrijven, een bestuurskrachtige zelfstandige gemeente. Door de vertaling van de visie naar concrete acties intern hoge prioriteit te geven, werd de visie iets van en voor alle medewerkers..

 

Gedeelde visie vertalen naar eigen vakgebied

Vervolgens hebben we de visie van de organisatie vertaald naar ons vakgebied. Hoe kunnen we vanuit bedrijfsvoering en ICT invulling geven aan die visie? De ontwikkelingen in ICT maakten het mogelijk om onze infrastructuur door een marktpartij te laten hosten in de cloud en die partij ook het onderhoud en beheer te laten verzorgen. Met als restrictie dat wij de volledige regie voeren. We willen immers een bestuurskrachtige zelfstandige gemeente zijn. De keuze voor een externe marktpartij in deze als leverancier was een logische, gezien de meeste van onze kernapplicaties door die partij ontwikkeld zijn.

 

Oplossing in lijn met gedeelde visie

De cloud was een voor de hand liggende oplossing. Een oplossing die alom geaccepteerd werd, hij lag immers geheel in lijn met de door de organisatievisie. Bovendien stelde hij ons in staat ons te focussen op onze kerntaak: de directe dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en bezoekers. Dat is wat we allemaal willen, dat is wie we zijn. Dat is ons bestaansrecht. Het feit dat wij met de leverancier harde Service Level Agreements zijn overeengekomen, waarbij we hebben afgesproken dat onze gebruikers er niets van mochten merken dat onze systemen in de cloud draaien, is daarbij essentieel. Het heeft ervoor gezorgd dat onze migratie naar de cloud alleen maar voorstanders kende en wij niet zijn verzand in ellenlange draagvlakdiscussies.