iNzicht | Eén digitaal informatiesysteem

Elke gemeente heeft voor 85% dezelfde wensen en behoefte voor informatievoorziening. Vanuit de wensen van data gedreven sturing heeft PinkRoccade in co-creatie met meerdere gemeenten iNzicht ontwikkeld en geïmplementeerd. iNzicht Sociaal domein is een onderdeel van de totale propositie iNzicht, hét informatieplatform.

Het juist koppelen van de verschillende databronnen levert de gemeente de juiste informatie op. Hiermee kunnen zij op een eenvoudige manier beleidsrelevante management- en stuurinformatie oproepen uit één digitaal informatieplatform. Denk hierbij aan de ontwikkelingen & trends per kwartaal, de ontwikkelingen rond het gebruik van een bepaalde voorziening en in- , uit- en doorstroom van cliënten. Daarbij zijn ook de kosten inzichtelijk doordat je kunt selecteren op betaald in een bepaalde maand of jaar.

Naast de mogelijkheid om persoonsgegevens te controleren kun je met het dashboard ook kwaliteitsgegevens controleren. Je ziet namelijk in het dashboard wanneer bepaalde gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijd onbekend is, dit kan dan verbetert worden.

Met de iNzicht editor kun je al deze informatie visualiseren in o.a. duidelijke grafieken en tabellen.