iNzicht | Inzicht in data

Het centraal verzamelen en koppelen van grote hoeveelheden data. Gemeenten verzamelen en creëren veel data en gegevens, zowel intern als extern. Deze gegevens worden binnen de gemeente gebruikt om de juiste dienstverlening te geven aan de inwoners. De data wordt opgeslagen in verschillende applicaties. Hierdoor is het uitwisselen van gegevens niet altijd even makkelijk en overzichtelijk. Door al deze data centraal te verzamelen en te koppelen kan de gemeente dwarsverbanden en analyses maken. Hierdoor ontstaat meer grip en inzicht in het Sociaal domein. Een dashboard heeft niet als doel om alleen nog beleid te maken op basis van de data, dit zal altijd een combinatie blijven met menselijk inzicht. Daarom spreken wij ook van datagedreven sturing, het helpt je in grote mate om beleid beter te maken, nauwkeurig gebaseerd op feiten, maar het is niet leidend.