hal gemeentehuis Huizen

Datagedreven werken bij gemeente Huizen

Hoe zijn zij aan de slag met datagedreven werken?

Cora Scheurders (iNzicht) bezocht het gemeentehuis en sprak Koen Builema, coördinator bedrijfsvoering sociaal domein en Petra Filius, afdelingshoofd Maatschappelijk beleid.

Koen, waarom zijn jullie begonnen met datagedreven werken?

We vinden het belangrijk om onze beleidsdoelstellingen te kunnen meten en monitoren. Daar is data voor nodig.

Petra vertelt dat sinds de decentralisaties veel grote taken in het sociaal domein bij gemeenten kwamen te liggen. ‘Voorheen konden we nog sturen op kennis van lokale praktijken en ontwikkelingen, maar nu de taken zo groot zijn hebben we data nodig om te zien wat er in de praktijk gebeurt’.

‘Voordat we datagedreven werken introduceerde hadden we platte informatie. Daar deden we niks mee, het ging enkel ter kennisgeving naar stakeholders, het management, bestuur en de raad’ vertelt Koen. ‘ Op dit moment zijn we bezig met het visualiseren van data en het formuleren van onze KPI’s. Daar kunnen we vervolgens op sturen en inzicht krijgen in de data. Visualiseren doen we in dashboards. We kunnen er ontwikkelingen mee laten zien, maar ook het verhaal vertellen vanuit de uitvoering. Het wordt gebruikt in gesprekken met het bestuur en de Raad en helpt ons om beleid te vormen en keuzes te onderbouwen.’

Een tip van ons: waar wij in het begin tegenaan liepen was dat de data lastig te ontsluiten was. We moesten een datawarehouse vormen en kritisch kijken naar de geschiktheid van data. Toen dat eenmaal op orde was begon het echte datagedreven werken.