Ralph Wagter aan het werk achter de laptop

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt datagedreven

Een interview met Ralph Wagter, informatiemanager

Wat betekent Datagedreven werken voor jullie?
Sinds 2020 zijn we aan de slag met datagedreven werken. We proberen praktische producten te maken die onze dienstverlening verbeteren. Van ingewikkelde adviesrapporten blijven we ver weg, we gaan juist aan de slag met de data.

Wat is de rol van een informatiemanager binnen datagedreven werken?
Ik breng partijen samen die te maken hebben met datagedreven werken. Met collega’s, burgers en ondernemers ga ik in gesprek over het thema.

Hoe is datagedreven werken gewaarborgd in jullie organisatie?
Belangrijk is dat het niet op één afdeling gebruikt wordt, maar dat de hele organisatie datagedreven werkt. We vertellen veel over het thema aan collega’s. Daarvoor gebruiken we ons platform. Daarop beantwoorden we ook vragen en laten we voorbeelden zien. We zien duidelijk dat de steun voor datagedreven werken groeit. 

Jullie zijn een kleinere gemeente, wat betekent dat voor datagedreven werken?
Door beleidsarm te werken, zonder dikke dossiers, zijn we samen bezig om datagedreven werken verder in de organisatie te brengen.

Wat gaat data in de toekomst betekenen?
Data wordt erg belangrijk in de bedrijfsvoering en de uitvoering van de gemeente. We zullen steeds meer onze dienstverlening uitoefenen op basis van signalen en feiten. Ook wordt data een belangrijk richtinggevend element voor de organisatie. Vroeger keken we alleen terug naar de geschiedenis om beleid vorm te geven. Nu kijken we naar de geschiedenis én vandaag de dag. Later zullen we ook in de toekomst gaan kijken, als we trends uit de data kunnen halen.

ICT en bedrijfsvoering
Een grote toegevoegde waarde van datagedreven werken is dat het ICT en bedrijfsvoering veel dichter bij elkaar brengt. Het ‘gat’ dat in het verleden bestond is weg. Data werkt in de organisatie, die de uitvoeringstaken heeft.

Hoe start je een dataproject?
Wij hebben een kwartiermaker datagedreven werken aangesteld. Dit is een persoon die sterk bedrijfskundig is ingesteld en wat verstand heeft van ICT. Zijn opdracht was om de behoeften in de organisatie op te halen en hiernaar te kijken. Zo kwam bijvoorbeeld de behoefte aan kostenbeheersing binnen het sociaal domein naar boven. Belangrijk was dat er klein en praktisch begonnen werd met datagedreven werken. Dat zorgde voor een snelle start.

Als tip zou ik dan ook meegeven:
Blijf niet hangen in het maken van een planning, maar start kleinschalig met datagedreven werken.

Marco van der Zwam, beleidsmedewerker sociaal domein over datagedreven werken:

Data is de basis voor beleid. Vragen die we hadden konden met data beantwoord worden;

  • Hoe ontwikkelt het cliëntenaantal zich?

  • Hoe lang duren trajecten?

  • Welke zorgvragen zijn er?
  • Met zicht op deze data konen we het beleid bijsturen. Het hebben van data zorgt ook voor een goed gesprek met aanbieders en verwijzende partijen. We kunnen precies laten zien wat ontwikkelingen zijn en er het gesprek over openen.

    We zijn onlangs begonnen om met data op wijk en buurtniveau te kijken naar beleid. Door lokaal en landelijke data samen te voegen krijgen we inzicht in specifieke ontwikkelingen. Dit willen we nog meer structureel gaan meten om zo uiteindelijk op micro niveau te kijken naar beleid.

    Voor inwoners betekent data dat we een beter gesprek kunnen voeren over hun leefomgeving. We weten simpelweg meer, het is niet langer gestoeld op een bepaald gevoel. Door het over cijfers te hebben komen we echt tot de kern.