‘Draagvlak voor verbetering komt bijna vanzelf.’

‘Wij werken naar volle tevredenheid met het programma Centraal Debiteurenbeheer in Deventer. Die signalen krijg ik geregeld terug uit de Front Office. Ik geloof ook sterk in de visie die onze organisatie hanteert op de serviceverlening; als ik dan merk dat we, door dit systeem te implementeren, de vertaling van die visie naar de werkvloer mede vanuit ICT kunnen vormgeven, dan word ik daar heel blij van. Dat wil ik ook graag uitdragen, want het werkt gewoon hartstikke goed. Ik geloof dat ik dat ook aan Marcel duidelijk heb kunnen maken. Hij was getriggerd door de oplossing die wij hier gebruiken en door de efficiency die dat kan brengen in een organisatie. Maar of het ook de oplossing voor Pijnacker-Nootdorp is, dat hangt uiteraard sterk af van de visie die zij daar hanteren en van de wijze waarop ze die willen vertalen in de ondersteuning door ICT. Ons brengt het in ieder geval veel voordelen.

 

Natuurlijk moet je ook draagvlak creëren voor een verandering in de werkwijze. En ja, dat zou best een ingrijpende verandering kunnen zijn als je organisatiestructuur dat niet één-twee-drie mogelijk maakt. Maar als iedereen inziet dat het contact met burgers en bedrijven prettiger en overzichtelijker wordt, en als je inziet dat je door die vernieuwing die debiteuren dus beter kunt helpen, dan komt dat draagvlak bijna vanzelf. Dat is althans wat ik hier heb ervaren.’