‘In één oogopslag inzicht in de status.’

‘Van belang bij het vormgeven van een centrale administratie is dat je een duidelijke keuze maakt: wat willen wij als organisatie? Dat is breder dan het implementeren van een systeem. Wij hebben in Deventer gekozen voor een Front Office dat burgers en bedrijven optimaal kan bedienen, dus richten we de ICT-systemen daar ook op in. Er zit geen ingewikkelde theorie of gedachte achter, het gaat ons puur om de service naar de klant.

Met dit programma kunnen wij die visie goed faciliteren. Voorheen moesten we meerdere schermen openzetten als een debiteur belde, nu zien de medewerkers in één oogopslag wat de status van een debiteur is: alle privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen zitten in één centrale administratie. En als een burger in Deventer een aanslag heeft ontvangen over bijvoorbeeld een object in Raalte zien we dat op hetzelfde scherm. Dat is erg als je de dienstverlening verder wilt optimaliseren.

De implementatie van deze functionaliteit in onze systemen was niet heel ingewikkeld. We wisten waar we naartoe wilden, onze wensen zijn prima vertaald in de applicatie. Natuurlijk moet je de organisatie meenemen in zo’n nieuw systeem en mensen die ermee werken goed wegwijs maken in de vernieuwing, dat kost tijd. Maar de situatie werd voor elke medewerker in de Front Office prettiger, de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterde, dus dat is niet echt een probleem. Iedereen vindt het fijn als hij klanten snel en goed kan helpen. En voor het onderhoud van de systemen is het ook eenvoudiger, want in plaats van meerdere administraties hoef je er in dit geval slechts één te onderhouden.’