Crediteurenproces versnellen via inkoop en budgetinformatievoorziening

Met Smart Finance is het slimmer neerzetten van bedrijfsprocessen mogelijk, zodat er efficiënter gewerkt kan worden op de gebieden budgetbewaking, verplichtingenadministratie, crediteurenadministratie en inkoop.

Slimmer neerzetten van bedrijfsprocessen

Vanuit Ommen-Hardenberg is er al jarenlang een wens om de managementinformatie en budgetsturing te verbeteren. Smart Finance maakt dit mogelijk. De nieuwe oplossing is gebaseerd op SAP S/4 HANA en kenmerkt zich door eenvoud, gebruik van apps, self service en integrale analysetools. Medewerkers krijgen via hun eigen dashboard real time inzicht in de financiële stand van zaken en hebben zelfs een doorkijk naar de verwachte ontwikkeling. De afdeling Financiën kan zich hierdoor meer richten op haar rol van adviseur en de strategisch partner zijn die samen met de organisatie haar ambities versneld realiseert.

Sturing aan de voorkant

Johan Hulzebos, afdelingshoofd Dienstverlening, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg: ‘Als je vernieuwing wilt realiseren, dan zul je het samen moeten doen. Zo kunnen we aan de voorkant meedenken met de ontwikkeling van het product. Dat zorgt voor een product wat echt voldoet aan de wensen. Door het vastleggen van de inkoop aan de voorkant van het proces krijg je inzicht in de verplichtingen, beter budgetbeheer en snellere betaling van je facturen. De interne organisatie is hiermee dus meer in control en de crediteur is tevreden door snellere betaling van zijn factuur. Door meer inzicht te krijgen aan de voorkant zijn we in staat om rechtmatiger en doelmatiger in te kopen.’

De toekomst

Met het optimaliseren van het volledige crediteurenproces en het versterken van de managementinformatie komt de toekomst in beeld. ‘Ik denk dat Smart Finance door kan ontwikkelen tot real time informatie voor de raadsleden’, besluit Johan Hulzebos van Ommen-Hardenberg. ‘Waarbij het dan misschien wel gaat over beleidseffecten die we ook inzichtelijk krijgen. We gaan nu een hele mooie stap zetten, zeker ook een stap richting de toekomst.’