Forse tijdswinst in het factuurproces voor gemeente Stein

Het financiële proces vereenvoudigen en tegelijkertijd meer in control raken. Daar geeft Smart Finance invulling aan. Er liggen veel kansen op het gebied van inkoop en de crediteurenadministratie, waaronder 55% tijdsreductie in het factuurproces.

Goed sturing geven kan met actuele cijfers. Om als gemeente een goede koers te kunnen inzetten, is het van wezenlijk belang dat er gegevens zijn die direct laten zien waar het mis dreigt te gaan. Hiermee kan een bestuurder tijdig bijsturen om de doelen daadwerkelijk binnen de gestelde kaders te behalen. Hoe dit kan? Door budgethouders goed te faciliteren in hun werk. Dat kan met een optimaal proces, een verplichtingenadministratie en real time inzicht. Met Smart Finance ontwikkelt gemeente Stein als kwartiermaker een oplossing waarmee dit werkelijkheid wordt.

Efficiëntere bedrijfsprocessen

Monique Bovens, financieel medewerker Bedrijfsvoering bij de gemeente Stein, ziet veel nieuwe mogelijkheden als haar gemeente met Smart Finance gaat werken. “Gebruikersgemak, mooie look and feel en een efficiënte verplichtingenadministratie. Binnen de gemeente zijn we bezig om overbodige stappen in onze processen te elimineren. Dit doen we met lean trajecten. Facturen moeten nu nog altijd goedgekeurd worden door onze budgethouders. Zelfs als er al een verplichting is, en de levering conform opgave is. Directe goedkeuring door een prestatieakkoordverklaarder is een veel logischere en efficiëntere stap. We pakken daarmee het hele crediteurenproces tegelijk. Een hele verandering, maar ook enorme verbetering voor onze organisatie. Een goede implementatie vraagt de nodige aandacht. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.” Met het optimaliseren van het volledige crediteurenproces en het versterken van de managementinformatie komt de toekomst in beeld.