‘Iedere burger wordt op zijn/haar niveau bediend’

‘Een van de redenen om de Berichtenbox van MijnOverheid te implementeren, is dat dit een hele geschikte manier is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De hele samenleving digitaliseert en door daarin mee te gaan, kun je inwoners op een andere manier bedienen. Daarnaast scheelt het natuurlijk veel in kosten en materiaalverbruik wanneer je alles digitaal verstuurt via de Berichtenbox in plaats van het via de post verzendt.

Om de Berichtenbox succesvol te implementeren, is goede communicatie nodig naar de inwoners. Misschien is het een illusie om te denken dat je iedereen kunt bereiken, maar hier streven we wel naar. We gebruiken daarbij onze website, social media (Facebook en Twitter), flyers en regionale kranten. Daarnaast konden we aanhaken op de communicatiecampagne van de Belastingdienst.

Vanaf februari 2016 zijn we actief gebruik gaan maken van de Berichtenbox voor de belastingaanslagen. Periodiek communiceren we actief richting de inwoners om ze te enthousiasmeren zich aan te melden voor de Berichtenbox, in aanloop naar de belastingaanslagen in 2017.

Binnen de gemeente Horst aan de Maas streven we ernaar om zoveel mogelijk zaken digitaal te regelen wanneer dat mogelijk is. Daarom bestond er veel draagvlak voor de Berichtenbox en was het niet nodig om het intern te ‘verkopen’. Wel stellen we de klanten hierin natuurlijk voorop. Iedere burger wordt op zijn/haar niveau bediend. We hopen dat Urk iets van ons heeft kunnen leren tijdens het bezoek. Ook voor ons was het nuttig om te kunnen zien hoe zij bepaalde zaken aanpakken en organiseren. Je kunt altijd leren door te sparren met anderen gemeenten.’