Over Privacy & Security

Met de inwerkingtreding van de AVG kregen gemeenten te maken met de verantwoordingsplicht: ze moeten kunnen aantonen dat ze de AVG actief en effectief naleven. Een van de maatregelen was het aanstellen van een Privacy Officer, de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze heeft onder andere de taak tot het intern toezicht houden op het naleven van de AVG. Het is natuurlijk belangrijk om datalekken of een boete van de toezichthouder te voorkomen los van alle negatieve publiciteit die daarbij komt kijken. Binnenkort nieuwe items!

Items:

Binnenkort komen hier nieuwe items over dit thema!